Lægeerklæring

Når du er nyerhverver af kørekort skal du have lavet en lægeerklæring hos egen læge.

“Hos Hammer Køreskole opfordrer vi dig til at få lavet en lægeerklæring allerede inden du går i gang med dit kørekortforløb. Hos lægen skal du godkendes til at få udstedt en lægeerklæring til Gruppe 1, der erklærer at du er af den fornødne åndelige samt legemlige førlighed. Vær meget opmærksom på, at der kan være forskellige udfordringer med din lægeerklæring på bagrund af visse sygdomme og lidelser så som f.eks.:

  • ADHD,
  • Diabetes
  • Besvimelse (herunder epilepsi)
  • Væsentlig nedsat hørelse
  • Væsentlig nedsat syn
  • Medfødt hjertefejl
  • Forhøjet blodtryk
  • Visse psykiske lidelser
  • Visse motoriske lidelser.
  • mv.

I ovenstående tilfælde har borgerservice ikke bemyndigelse til at kunne godkende din ansøgning om kørekort – Herfor sendes din ansøgning videre til embedslægen i den region du bor. Embedslægen vurderer her endeligt og enerådigt hvorvidt din ansøgning kan godkendes fuldt ud eller under hvilke særlige omstændigheder din ansøgning delvist kan godkendes”.