Ubetinget frakendelse

En ubetinget frakendelse af kørekortet gælder fra 6 måneder til 10 år.

“Ubetinget frakendelse betyder, at man skal indlevere sit kørekort til Politiet, fordi man har mistet føreretten til den type køretøj man har kørekort til. Det er retten der fastsætter frakendelsesperioden. Efter udløb af perioden skal man bestå en helt ny teoriprøve og køreprøve for at få sit kørekort igen!”