Kørselsforbud

Et Kørselsforbud betyder, at Politiet har inddraget din føreret. Du skal derfor bestå en ny teori- og køreprøve samt modtage særlig køreundervisning, før du får føreretten tilbage.

“Har du fået et kørselsforbud betyder det, at du skal gennemgå særlig køreundervisning hos en godkendt kørelærer. Forløbet strækker sig over mindst 8 undervisningsdage og omfatter 8 lektioner teori i undervisningsplanens afsnit vedrørende trafikadfærd, grundregler for bilkørsel, manøvrer på vej samt modtage 8 lektioner køreundervisning af 45 min pr. lektion. Tag kontakt til Hammer Køreskole – så finder vi sammen en fin løsning og god pris på dit forløb.”